Starfsáætlun nemenda

Skólaárið hjá nemendum afmarkast af skólasetningu 22/8 og skólaslitum 3/6. Dagskrá þessara daga er auglýst sérstaklega.

Skólaleikar í upphafi skólaársins

Leiksýning 2. september List fyrir alla 2.-3. bekkur og elstu leikskólabörnin

Húnaferð 3. september

Fjölskyldufundir verða í upphafi skólaárs 2. – 4. september,  viðtöl verða í  desember að loknu námsmati. Kennsla er alla dagana en foreldrar boðaðir á fund  eftir kennslu og í eyðum.

Dagur læsis er 8/9 venja er að nemendur í eldri deild lesi ljóð eða  smásögur fyrir farþega í Hríseyjarferjunni Sævari.  Yngri nemendur lesa fyrir börnin á leikskólanum. Þar sem daginn ber upp á sunnudag færist hann yfir á mánudag.

19.-20. sept. samræmd próf í 7. bekk

26.-27. sept. samræmd próf í 4. bekk

Haustfrí er 17/10 og 18/10 í leik og grunnskóladeild.

Skipulagsdagar á skólatíma verða  21 /10,  6/12, 2/1 , 26/2,  og 22/5

Baráttudagur gegn einelti. 8/11

Dagur íslenskrar tungu er 16/11 en  haldinn hátíðlegur og er að því tilefni boðið til hátíðar í sal íþróttamiðstöðvarinnar. Þar sem daginn ber upp á laugardag færum við hann á fimmtudag 14. 11.

20. 11. Dagur mannréttinda barna.

Námsmat er 2.-5. desember og 15. – 20. maí. Námsmat fer fram í fyrstu tímum á morgnana og hefðbundin kennsla að því  loknu.

Þar sem mat á námsárangri nemenda byggir einnig á símati þá er alltaf verið að meta verkefni, próf og annað sem er í gangi á hverjum tíma.

Nemendur meta sjálfir ýmsa vinnu s.s. árshátíðarundirbúning, blaðavinnu o.fl.

Litlu jólin 20/12, samvera með umsjónarkennara í stofu, dansað í kringum jólatré, foreldrar/forráðamenn mæta og taka þátt í athöfninni.

Jólafrí grunnskóladeildar hefst að loknum litlu jólunum. Kennsla hefst aftur samkvæmt stundaskrá föstudaginn 3/1 2020.

Þorrablót er haldið í skólanum á bóndadag 24. janúar, eldri nemendur flytja m.a. annál skólaársins og kennarar skemmta nemendum.

Samræmd próf í 9. bekk 10. mars íslenska, 11. mars stærðfræði, 12.mars enska.

Vetrarfrí er 27. og 28. mars  í leik og grunnskóladeild.

Páskafrí hefst 3. apríl  og lýkur 13. apríl 2020

Árshátíð skólans er á sumardaginn fyrsta 23. apríl.  Mikil vinna er við undirbúning árshátíðar og taka allir nemendur skólans þátt.  Árshátíðin er ein aðal fjáröflun nemendaráðsins, hluti ágóðans rennur í vorferðalag nemenda og restin í ferðasjóð nemenda (samkv. reglum um ferðasjóð Hríseyjarskóla) Nemendur gefa út skólablaðið Hrís, skrifa greinar, taka viðtöl, selja styrktarlínur og sjá um prentun og allt umstang. Blaðið kemur út daginn fyrir árshátíð.

15.-20. maí eru námsmatsdagar.

Á u.þ.b. 3ja til 5 ára fresti fara elstu nemendur í ferð til Danmerkur. Ekki farið í ár.

Vorferð  nemenda verður farin eftir 25. maí.  Gist er í eina nótt. 

Lambaferð í  fyrir börnin á leikskóladeildinni.

Útivist, útikennsla og grenndarkennsla fléttast inn allt skólaárið eftir því sem markmið segja til um en í lok skólaársins eru uppbrotsdagar sem að miklu leyti fara fram utandyra.

Skólaslit eru 3. júní  og útskrift úr leikskóla. Foreldrafélagið býður upp á grillaðar pylsur.